Forbrukertilsynet varslet høsten 2023 vedtak ovenfor flere selskaper med påstand om urimelig høye fakturagebyrer ihht finansavtaleloven. APCOA har fulgt denne prosessen tett og vi har i likhet med flere bransjer valgt å tydeliggjøre vårt tilbud av produkter og tjenester, samt justere vår praksis for bruk av gebyrer ved utfakturering. Disse endringene trådte i kraft 1.februar 2024.