Du trenger ikke å starte en parkering hvis du har en aktiv fordelsparkering. Ved registrering av fordelsparkering på UiO blir du umiddelbart hvitelistet.