I tilfeller hvor APCOA ber om dokumentasjon, så krever saksgangen at vi får den dokumentasjonen. Vi ber kun om dokumentasjon hvis det er nødvendig og for raskere saksbehandling.