Ja, du kan gjøre endringer i din booking inntil 24 timer før den starter, på samme måte som kansellering. Du kan gjøre endringer selv ved å logge deg inn på bookingsiden. Bestiller du mer parkering eller parkering på et dyrere område vil du bli bedt om å betale et mellomlegg. Bestiller du mindre parkering eller på et billigere område vil du få refundert et mellomlegg. Eventuell refundering av beløpet gjøres automatisk til det betalingskortet som ble benyttet når parkeringen ble kjøpt.