Hvis du har glemt kortet, så må du betale på ordinær måte som anvist i leiekontrakten.