I henhold til parkeringsforskriften paragraf 25 plikter alle førere av kjøretøy å sette seg inn i gjeldene regler for offentlig og private parkeringsplasser ved ankomst. Våre lokasjoner er alle skiltet ihht. forskrift og skiltplaner er registrert i parkeringsregisteret til Statens vegvesen. Du benytter deg av produktet/tjenesten Park & Go når vi ikke kan registrere at du har kjøpt andre alternative parkeringsprodukter.