Hvis parkeringen er startet eller sluttet før du registrerte deg, så må du søke opp parkeringen manuelt innenfor fristen på 48 timer. Alle parkeringer som startes etter registrering, vil være synlig i 48 timer etter utkjøring eller bli trukket med autotrekk hvis dette er aktivert. Autotrekk gjelder kun parkeringer som starter etter funksjonen er skrudd på.

Parkeringen er synlig i appen ETTER utkjøring.