Faktura blir sendt til registrert eier av kjøretøyet, for å unngå at leie/leasing-bilselskapet betaler faktura og legger på sitt eget gebyr, så må du betale på automat eller nett innen 48 timer etter utkjøring. APCOA PARKING Norway AS tar ikke ansvar på påløpte kostnader mellom privatkunde og leie/leasing-bilselskap.