Har du blitt ilagt en kontrollsanksjon. Registrer klage skriftlig på kontrollavgift.no, da blir forfallsdato fryst inntil du har fått skriftlig tilbakemelding. Klager blir kun behandlet skriftlig, har du kun spørsmål rundt kontrollsanksjonen, ta kontakt med Riverty på telefon 22 87 89 90, mandag til fredag 10:00 – 14:00.