Det er fører/leietaker sitt ansvar å påse at riktig kjennemerke er registrert i henhold til kjøretøyet som står på parkeringsplassen.