Bruker er selv ansvarlig for å legge inn korrekt registringsnummer, samt takstgruppe som er angitt på det aktuelle parkeringsområdet. Dette er uavhengig av om takstgruppe er foreslått gjennom Appens lokaliseringsfunksjon.