Takk for din henvendelse. Vi skriver ikke ut kontrollsanksjoner (bøter) uten riktig underlag. Hvis du har betalt for riktig tid, riktig kjøretøy, samt parkert i hht gjeldene parkeringsregler på område, så har det i såfall skjedd en feil. Da kan du sende inn klage via kontrollavgift.no, så vil din klage behandles.