Det kan være flere årsaker til at du er ilagt en kontrollsanksjon. Sjekk at du har lagt inn riktig registreringsnummer, brukt riktig takstgruppe, og har hatt en aktiv parkering i hele perioden du har stått parkert.