En ubetalt parkering vil forsvinne når betalingsfristen i appen utløper 48 timer etter utkjøring. Etter dette vil en faktura bli sendt til registrert eier av bil i henhold til opplysningene i motorvognregisteret.