Ditt kjøretøy vil bli gjenkjent ved innkjøring til p-området basert på skiltnummeret. Skiltnummeret fungerer som parkeringsbilletten din. Pass på at du parkerer på samme område som bestillingen gjelder for.