Trykk på «Opprett bruker». Fyll ut navn, postnummer, e-postadresser, mobiltelefonnummer og velg så et sikkert passord. Før du går videre er det viktig at du leser og setter deg inn i brukervilkårene. Når det er gjort huker du av for at brukervilkårene er lest og trykker «Opprett bruker».

NB! Du må være personen som er registrert som innehaver av kjøretøyet som legges i appen eller er autorisert av eier til å bruke og registrere kjøretøyet.