Følg anvisningene på kontrollsanksjonen. Hvis du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av APCOA PARKING, kan du gå inn på www.kontrollavgift.no og logge inn med ditt kontrollsanksjonsnummer og registreringsnummer for å klage på kontrollsanksjonen. Her kan du også se bilder av ileggelsen og se innbetalingsinformasjon.

Skjermbilde kontrollsanksjon