Gå inn på avinor.no og velg ønsket flyplass. Fyll inn dato og tidspunkt for inn -og utkjøring (husk å bestille tilstrekkelig parkeringstid i forhold til flytidene begge veier). Velg deretter det parkeringsområdet du ønsker å stå på. Tilslutt legger du inn dine detaljer og betalingsinformasjon. Du vil både på skjermen og per e-post motta en bekreftelse på bestillingen.