Du åpner porten ved å ringe til et mobilnummer. Mobilnummeret er distribuert til alle leietakere av aktuelt P-område på SMS.