Studenter som er registrert hos SIO kan kjøpe parkering med fordel via leie.apcoa.no

Studenter kan kun kjøpe parkering i tilknytning til det studenthuset / studentbyen de bor i.

Ønsker du å leie plass? Sjekk leie.apcoa.no for ledige plasser.