Hos Mer er det ingen ekstra utgifter ved å bli stående på en normallader, selv etter at bilen er ferdig ladet. Skal du for eksempel ut å reise fra en lufthavn, og behøver fulle batterier etter to ukers ferie på Mallorca – er det bare å plugge i.

Vær oppmerksom på at selv om ladingen er fullført, betaler du fremdeles parkeringsavgift så lenge du står parkert.