Rabatten på 10% er en oppmuntring til bruk av elektriske kjøretøy og redusere CO2 avtrykket på våre områder.

Initiativet er en del av APCOAs engasjement for bærekraft og er allerede implementert ved flere av våre områder.