Bruker skal selv sørge for å starte parkeringsperioden riktig, ved å angi det parkerte kjøretøyets registreringsnummer og den aktuelle parkeringsplassens takstgruppe. Bruker er ansvarlig for å sørge for at takstgruppe som er angitt av operatøren er riktig, uavhengig av om takstgruppe er foreslått gjennom Appens lokaliseringsfunksjon.