Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har kontaktet parkeringsoperatøren og varslet om dette, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område, alternativt kan du betale via app.