Dette kan skyldes flere årsaker, for eksempel myntblokkering eller at mynten ikke blir registrert riktig. Du må da enten prøve kort, en annen automat, eller betale med mobil app. Den enkleste løsningen er å betale med appen APCOA FLOW.