Kjør ut av parkeringsområdet. Du kan betale på nett eller app på mobil i inntil 48 timer etter utkjøringen. Kvittering får du på e-post. Hvis betaling ikke gjennomføres innen 48 timer fra utkjøring, vil det bli sendt faktura til registrert eier av kjøretøyet. Det vil da påløpe et administrasjonsgebyr.