Angrerett er en lovfestet rett for bruker til å ensidig gå fra en avtale med en profesjonell part om kjøp av varer eller finansielle tjenester, innen en gitt periode.

Loven gjelder ikke for kjøp av parkeringsrelaterte produkter eller tjenester, med unntak av langstidsleie av parkeringsplass (kontraktsparkering). I slike tilfeller vil kunde få tilgang til angrerettskjema samt fremgangsmåte ved ønske om å benytte dette.

Se mer på leie.apcoa.no