Det er viktig at e-post adresse skrives inn er lik den som som er registrert i NTNU sitt bilregister. Dersom usikker så kan du sende en e-post til: kontakt@campusservice.ntnu.no