Kontrollsanksjon (gul lapp)

Vi gjør oppmerksom på at kontrollsanksjonen er overdratt til Arvato Finance AS, dette er nærmere opplyst på kontrollsanksjonen.

Ønsker du ytterligere informasjon eller vil søke om ettergivelse:

Dersom du mener at kontrollsanksjonen er feil ilagt kan klage sendes Arvato Finance innen tre uker fra ileggelsesdato, se www.kontrollavgift.no for å registrere din henvendelse.

Telefon +47 22 87 89 90 (åpningstid mandag til fredag 10:00 – 14:00)

Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) fra vårt kundesenter.

Kontrollsanksjon brukes som sanksjonsmiddel ved brudd på parkeringsvilkårene som gjelder på området. Parkeringsvilkårene kommer klart frem av skiltingen på stedet og fører plikter å gjøre seg kjent med disse ved parkering.

Bruker skal selv sørge for å starte parkeringsperioden riktig, ved å angi det parkerte kjøretøyets registreringsnummer og den aktuelle parkeringsplassens takstgruppe. Bruker er ansvarlig for å sørge for at takstgruppe som er angitt av operatøren er riktig, uavhengig av om takstgruppe er foreslått gjennom Appens lokaliseringsfunksjon.

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har kontaktet parkeringsoperatøren og varslet om dette, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område, alternativt kan du betale via app.

Ta kontakt med Arvato på telefon +47 22 87 89 90, mandag – fredag 10:00 – 14:00.